Aktivity pre deti vo veku 5 rokov a viac

Rytmicko-pohybová príprava II.

Deti si osvojujú a technicky správne prevádzajú základné tanečné kroky v priestorových formáciách.

Lekciu obohacujeme o krátke vedené improvizácie – pohybové príbehy, kedy dieťatko môže začať vnímať, čo všetko dokáže vyjadriť cez pohyb a rytmus a kde všade vie prejaviť vlastnú tvorivosť.

 

Stretávame sa jeden krát týždenne v skupinke detí maximálne 10 osôb.

Malé vystúpenie pre rodičov minimálne jeden krát počas školského roka.

 

Program je vhodný pre 5-7 ročné deti.