Akákoľvek pomoc od každého z vás je vítaná. Potešíme sa dobrému slovu, malému finančnému príspevku, či daru vo forme krmiva pre našich psíkov.

Kontaktujte nás