Program pre deti od 3 rokov

Rytmicko-pohybová príprava I.

 

Stretávame sa jeden krát týždenne, opäť v malých skupinkách detí – maximálne 8 osôb.

 

Začíname sa zameriavať na správne prevedenie cvičení v základných polohách a elementárnych tanečných krokov. Zoznamujeme sa s priestorom.

 

Patria sem najmä detské pohybové hry a krátke tančeky (jednoduché choreografie).

 

Lekcia prebieha v aktívnej prítomnosti rodiča.

Fotogaleria